Julkaistu Glorian Kodissa 2021
(kuvat:Riitta Sourander)