Julkaistu Glorian Kodissa 2018
(kuvat Riitta Sourander)