Julkaistu Glorian Kodissa 2020
(kuvat Riitta Sourander)