Julkaistu Glorian Kodissa 2017
(kuvat Riitta Sourander)