Julkaistu Glorian Kodissa 2015
(kuvat Riitta Sourander)